January 2016

Monthly Archives

 • Yabancı Havayolları Ba Bs formu vermek zorunda mıdır?

  Vergi Usul Kanunu 256 sıra no.lu Genel Tebliğinin birinci paragrafında “249 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim” vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi” ve “İşletme Hesabı Esasına Göre […]

 • Yabancı Havayollarının tutmak zorunda oldukları defterler nelerdir ?

  Vergi Usul Kanununun 207 nci maddesinin “Yabancı nakliyat kurumları veya bunları Türkiye’de temsil eden şube veya acentaları bir “Hasılat defteri” tutmaya ve bu deftere Türkiye’de elde ettikleri hasılatı tarih sırasiyle ve müfredatlı olarak kaydetmeye mecburdurlar. Bu madde gereğince hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaya mecbur değildirler.” hükmü gereği […]

 • Konsinye nedir ve muhasebe kayıtları

  1. Konsinye Mal Kavramı Konsinye sözcüğünün anlamı, mülkiyet devri yapılmaksızın, malların satış sorumluluğunu yüklenen bir işletmeye (Komisyoncu) gönderilmesidir. Malların komisyoncuya gönderilme ile malların mülkiyeti değil, sadece zilyetliği devredilmiş olmaktadır. Konsinye satışta mallar; gönderenin belirleyeceği fiyatlarla müşterilere satılmak üzere veya satılmadığı takdirde iade edilmek kaydıyla, gönderilenin zilyetliğine bırakılır. Malların mülkiyeti işletmeye ait olmakla beraber satılmak üzere […]

 • Kira kontratı damga vergisi oranı nasıl hesaplanır?

  Kiracı ve mal sahipleri arasında kira kontratı yapılır. Kira kontratı noter huzurunda gerçekleşiyorsa damga vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kağıt mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhler de damga vergisine tabi oluyor.  Damga vergisini kira kontratını yapanlardan herhangi birisinin ödemesi halinde yeterli oluyor. Kira kontratındaki her nüsha için ayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekiyor. Kira […]

 • Genel Sağlık Sigortası Primi nasıl hesaplanır ?

  Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında yaptırabileceğiniz gelir testi sonucunda, fert başına düşen aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden az ise aileniz, prim ödemeden genel sağlık sigortalısı olacak ve ailenizin primleri hazine tarafından karşılanacaktır. Diğer durumlarda ödeyeceğiniz genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; – Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler […]

 • Sigortalılığın sona ermesinden sonra sağlık hizmetlerinden yararlanma ne kadar devam eder?

  İşten ayrılan sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle daha sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru son bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 10 günlük süreye ek olarak 90 gün daha yani toplamda 100 gün bakmakla […]

 • Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu nedir?

  İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.   “Yasal uyarı: Bu bölümde sunulan özet cevaplar, soruların sorulduğu tarihlerdeki mevzuatlara göre verilmiş olup, daha detaylı güncel bilgiler için lütfen […]

 • Yeni iş arama izni hakkı ne kadardır?

  Bildirim süreleri içinde işveren, günde iki saatten az olmamak kaydıyla, iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan yeni bir iş bulması için işçiye izin vermeye mecburdur.   “Yasal uyarı: Bu bölümde sunulan özet cevaplar, soruların sorulduğu tarihlerdeki mevzuatlara göre verilmiş olup, daha detaylı güncel bilgiler için lütfen bize ulaşın.”

 • Belirli süreli iş sözleşmesi yaparken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

  Belirli süreli iş sözleşmesi, ancak belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılabilecektir. Belirli süreli iş sözleşmesi; Yazılı yapılması, belirlenen sürenin tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta olması, sözleşmenin bu nitelikte olduğunun özellikle işçi tarafından anlaşılır olması gerekmektedir.   “Yasal uyarı: Bu bölümde sunulan özet […]

 • Yıllık ücretli izin süreleri kaç gündür?

  Hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi […]