Kira kontratı damga vergisi oranı nasıl hesaplanır?

Kiracı ve mal sahipleri arasında kira kontratı yapılır. Kira kontratı noter huzurunda gerçekleşiyorsa damga vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kağıt mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhler de damga vergisine tabi oluyor. 

Damga vergisini kira kontratını yapanlardan herhangi birisinin ödemesi halinde yeterli oluyor. Kira kontratındaki her nüsha için ayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekiyor.
Kira kontratında kaç nüsha olduğu belirtilmediği takdirde iki nüsha olarak kabul ediliyor ve damga vergisi ödeniyor.
Kira Kontratı net ise brüte çevirip brüt üzerinden damga vergisi hesaplanır.
Kira kontratı kaç yıllık ise, damga vergisi o kadar süre için hesaplanır.
Damga vergisi her sene başında yeniden belirleniyor.

-Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden Binde 1,89 oranında,
-Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.

Kira kontratı damga vergisi oranı hesaplama örneği ise şu şekilde:

Aylık kira bedeli: 5.000 TL
Yıllık kira bedeli 60.000 TL
Damga vergisi: Binde 1,89
Hesaplama:
60.000*0,00189 =113,40 TL
Kefilli damga vergisi: Binde 1,89+9,48=0,011,37
Hesaplama:
60.000*0,01137 = 682,20 TL


 

“Yasal uyarı: Bu bölümde sunulan özet cevaplar, soruların sorulduğu tarihlerdeki mevzuatlara göre verilmiş olup, daha detaylı güncel bilgiler için lütfen bize ulaşın.”