ICS SMMM ve Bagimsiz Denetim A.S.’nin PCAOB’ye kayıt başvurusu kabul edilmiştir

Amerikan Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu (PCAOB), ICS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Kurum’a kaydolma başvurusunu kabul etmiştir.

Halka açık şirketler ile belirli özelliklere sahip şirketler, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik olsalar da olmasalar da Amerikan sermaye piyasaları ile işlemler gerçekleştirmektedirler ve bu yüzden belirli Amerikan kanuni yükümlülüklerine tabidirler. Bu yükümlülüklere Amerikan Borsası’na denetlenmiş finansal tablolarını göndermek de dahildir. 2002 yılında çıkarılan Amerikan Sarbanes-Oxley kanunlarına istinaden, bu finansal tabloların denetçileri – Amerikan veya yabancı denetçi olmaları farketmeyecek şekilde – PCAOB’ye kaydolmak zorundadır ve PCAOB kaydolan bu firmaları bu denetimler sırasında Amerikan Kanunlarına ve Profesyonel Standartlara uygunlukları konusunda düzenli olarak denetlemektedir.