Usulsüzlük Cezaları

2016
Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef gruplarıBirinci derece usulsüzlükler (TL)İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri126,0069,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı80,0040,00
İkinci sınıf tüccarlar40,0019,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar19,0011,00
Kazancı basit usulde tespit edilenler11,005,00
Gelir vergisinden muaf esnaf5,002,70

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

2015
Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef gruplarıBirinci derece usulsüzlükler (TL)İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri120,0066,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı77,0039,00
İkinci sınıf tüccarlar39,0018,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar18,0010,60
Kazancı basit usulde tespit edilenler10,604,80
Gelir vergisinden muaf esnaf4,802,60

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.