Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri

YıllarYıllık alış tutarıYıllık satış tutarıYıllık gayrisafi iş hasılatıİş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı
2016168.000 TL230.000 TL90.000168.000 TL
2015160.000 TL220.000 TL88.000 TL160.000 TL
2014150.000 TL200.000 TL80.000 TL150.000 TL
2013150.000 TL200.000 TL80.000 TL150.000 TL
2012140.000 TL190.000 TL77.000 TL140.000 TL
2011129.000 TL180.000 TL70.000 TL129.000 TL