Veraset ve İntikal Vergisinden İstisnalar

2016

Veraset ve intikallerde istisnaTutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde170.086
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde340.381
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde3.918
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde3.918

2015

Veraset ve intikallerde istisnaTutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde161.097
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde322.392
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde3.711
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde3.711