Özel İletişim Vergisi

(6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5035 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi İle Değişen 39. Maddesi Gereğince )

 20092010201120122013201420152016
Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri25%25%25%25%25%25%25%25%
Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri15%15%15%15%15%15%15%15%
Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti5%5%5%5%5%5%5%5%
Yukarıda sayılanların kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri15%15%15%15%15%15%15%15%
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) (01.07.2012 tarihinden İtibaren)31,10 TL31,78 TL34,00 TL37,00 TL39,00 TL40,00 TL44,00 TL46,00 TL