Veraset ve İntikal Vergisi

2016

MatrahVeraset yoluyla intikallerde vergi oranıİvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 210.000 TL için0.010.1
Sonra gelen 500.000 TL için0.030.15
Sonra gelen 1.110.000 TL için0.050.2
Sonra gelen 2.000.000 TL için0.070.25
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan bölümü için0.10.3

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç),  ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

2015

MatrahVeraset yoluyla intikallerde vergi oranıİvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 200.000 TL için0.010.1
Sonra gelen 480.000 TL için0.030.15
Sonra gelen 1.060.000 TL için0.050.2
Sonra gelen 1.900.000 TL için0.070.25
Matrahın 3.640.000 TL'yi aşan bölümü için0.10.3

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç),  ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.